SPAM-Statistiken

Blacklisten-Treffer heute

 39512 ix.dnsbl.manitu.net
 37284 b.barracudacentral.org
 32452 clusterdnsbl-rak.clustermail.de
 31674 cbl.abuseat.org
  4944 bl.spamcop.net
  1842 db.wpbl.info
  806 dnsbl.sorbs.net
generated at Do 21. Jun 15:40:35 CEST 2018

Blacklisten-Treffer (30 Tage)

2122150 ix.dnsbl.manitu.net
1909410 cbl.abuseat.org
1444178 b.barracudacentral.org
 500867 dnsbl-1.uceprotect.net
 327642 clusterdnsbl-rak.clustermail.de
 316647 bl.spamcop.net
 227495 dnsbl.sorbs.net
 76932 db.wpbl.info
 31135 bl.spamcannibal.org
   2 $dnslist_domain
   1 multi.surbl.org.clustermail.de
generated at Do 21. Jun 13:33:18 CEST 2018

Plot der erreichten Spam-Punktzahl (eingehende E-Mails)

Auf dcc1.ratiokontakt.de / dcc2.ratiokontakt.de gepr├╝fte Nachrichten

DCC-Ratio auf dcc1.ratiokontakt.de / dcc2.ratiokontakt.de

Message Queues (Frontend)

Message Queues (smtpout)